Skip to the content

Pasirinkimų įvairovės samprata

Mokomoji medžiaga ir metodai, skatinantys kritinį, skirtingą ir įvairiapusišką mąstymą.

Apie projektą

Vykstantys pokyčiai visuomenėje , tokie kaip tarpeuropinė ir tarptautinė migracija bei globalizacija, veikia švietimo sistemas, suteikia ne tik naujų galimybių, bet ir yra didžiulis iššūkis mokykloms bei kitoms švietimo institucijoms. Tam, kad visuomenė būtų pasiruošusi priimti šiuos pokyčius, būtina keisti ugdymo sampratą. Šiuolaikiniai mokytojai turėtų ne tik gebėti perduoti dalykines žinias, bet ir įgyti atitinkamas socialines kompetencijas, suprasti mokinius bei skatinti jų suvokimą apie visuomenėje vykstančius pokyčius, lygias galimybes, diskriminaciją bei pasirinkimų įvairovę. Projekto metu ekspertai parengs medžiagą pamokoms bei sukurs darbo metodus, skatinančius kritinį mąstymą diskutuojant apie identitetą ir pasirinkimų įvairovę.

Projekto metu ekspertai parengs medžiagą pamokoms bei sukurs darbo metodus, skatinančius kritinį mąstymą diskutuojant apie identitetą ir pasirinkimų įvairovę. Projekto tikslas – sukurti mokomąjį paketą internetinėje erdvėje, siekiant patenkinti antidiskriminacinės metodinės medžiagos poreikį.

Planuojama sukurti:

Visa švietimo medžiaga bus atvirai prieinama platformoje "Pasirinkimų įvarovė"

Tikslinės grupės: pedagogai, mokyklų tobulinimo centras, pedagogų kvalifikacijos centrai.

  • mokomoji medžiaga ir metodinės nuorodos internete 7 Europos kalbomis (DE, SI, BG, PO, RO, LT, GR);

  • naudojimosi vadovas pedagogams;

  • 8 šalių pedagogų mokymai;

  • Metodinė medžiaga seminarų vadovams;

  • Diskusijų forumas pedagogams.

Partneriai

Back to the top