Skip to the content

Skupaj razumeti raznolikost

Učni moduli in metode za spodbujanje kritičnih in poglobljenih razmislekov o identiteti in raznolikosti

O projektu

Družbene spremembe, ki obsegajo evropske in mednarodne migracije ter globalizacijske procese, se odražajo tudi na spremenjenih potrebah šol in drugih izobraževalnih ustanov, katerim predstavljajo hkrati izziv in priložnost. Zato ni več dovolj, da so učiteljice in učitelji podkovani le na strokovnem področju, ter da učencem posredujejo strokovno znanje, temveč so za uspešno delovanje v raznolikosti in spodbujanje medsebojnega razumevanja potrebne tudi močne socialne kompetence in poglobljeno razumevanje razrednih skupnosti.

Zaradi tega se je oblikovala mednarodna skupina strokovnjakinj in strokovnjakov, ki iščejo najbolj ustrezne metode in pristope k spodbujanju kritičnih in diferenciranih pogledov na identiteto in raznolikost. Cilj projekta je razviti inovativni učni sklop o raznolikosti, ki bo pokril potrebe evropskih izobraževalcev po učnih materialih brez elementov diskriminacije.

Načrtovani izdelki:

Vsi izdelki bodo na voljo kot OER na naši večjezikovni platformi o raznolikosti.

Ciljne skupine: učitelji in učiteljice, študentke in študenti pedagoških smeri, zaposleni na področju šolstva in izobraževanja, ustanove za izobraževanje pedagoških delavcev in delavk.

  • Učna gradiva in pristopi za poučevanje o raznolikosti v sedmih evropskih jezikih (de, sl, bg, pl, ro, lt, el)

  • Spletni priročnik za pedagoške delavke in delavce z informacijami o izobraževanju o raznolikosti, evropskimi primeri dobre prakse, strategijami ozaveščanja in mnogimi drugimi vsebinami

  • Mednarodno izobraževanje pedagoginj in pedagogov iz osmih držav o raznolikosti

  • Spremno gradivo in učni listi za multiplikatorje in samostojno izvajanje nadaljnjih izobraževanj o raznolikosti

  • Spodbujanje strokovne izmenjave pedagoških delavk in delavcev v Evropi s pomočjo mednarodnega izobraževanja in večjezikovnega foruma na naši platformi o raznolikosti

Partnerji

Back to the top